Gençlik zamanı başlayıp hayatını değiştirmeye ne dersin ?

Gençlik adeta yaşamın baharıdır . Fiziksel olarak gücün vardır . Peki zihinsel olarak var mı ?

Bu yazımızda bu konuyu ele alacağız . Herkesin dilinde aynı şey bu gençlik nereye gidiyor ? Çok basit aklını ve imkanlarını kullananlar güzel bir geleceğe günlük yaşayanlar ise zorlu bir zamana gidiyor .

20'li yaşlardan olan bir birey nerde yaşarsa yaşasın vaktini gereksiz şeylerle harcıyorsa kendini uçuruma götürüyor demektir .

Çoğu genç umutsuz çabalasa bile emeğinin karşılığını alabileceğine inanmıyor . Hayır arkadaşım sen , ben , biz umutsuz olamayız yeni dünya düzenini oluşturacak kişiler bizleriz . Biz iyi , gelişmiş , çalışkan olursak Dünya’da bize ayak uydurur . Kendini geliştir imkanları kullan insanları dinleme kimsenin ne dediği umurunda olmasın bir fikir bul ve onun için çabala göreceksin ki sen şuan ki olduğundan daha fazlasısın. Yaşadığın yerin imkanları hangi ölçüde olursa olsun bunun üstesinden gelebilirsin . 6 ay , 1 yıl ,10 sene her geçen zaman daha iyi ol başkası ile değil kendinle yarış . Sana inanıyorum değerli arkadaşım .

Zamanın tatlı sert rüzgarlarında çırpınış

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store