COVID-19 EĞİTİME NE YAPTIN ?

12 yıl ortaöğretim sonra üniversite sonuç , çoğu genç işsiz üstüne üstelik bir de COVID-19 belası çıktı . İş sahipleri tecrübesiz diye almadıkları gençleri , bu dönemden sonra sen online eğitimde okumuşsun seni işe alamayız gibi cümleler kurarlarsa şaşırmış olmayız .

Online eğitime de ayrı bir konu açmak gerekir . Eğitimciler sadece slayt okuyup ders işlemeleri , öğrencilerin kamera , mikrofon açmayıp dersi dinlememeleri başlıca sorunlardır . Her iki tarafta bu dönemden oldukça zararlıdır . Bir tarafta öğrenciler hiçbir şey öğrenemiyoruz derken diğer tarafta eğitimciler bilgilerimizi iyi şekilde aktaramıyoruz diye üzüntü duymaktadırlar .

Bir de kopya mevzusu var bazı üniversiteler sınavlarda gerekli önlemleri alsa da , çoğu üniversite bu önlemlerde yetersiz kalabiliyor . Bunun sonucunda da çok ders çalışan değil iyi kopya çeken daha başarılı olabiliyor . Sınavdan yüksek not alınabilir ya da düşük not önemli olan kendi bilginizle almanızdır .

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store