Gençlik adeta yaşamın baharıdır . Fiziksel olarak gücün vardır . Peki zihinsel olarak var mı ?

Bu yazımızda bu konuyu ele alacağız . Herkesin dilinde aynı şey bu gençlik nereye gidiyor ? Çok basit aklını ve imkanlarını kullananlar güzel bir geleceğe günlük yaşayanlar ise zorlu bir zamana gidiyor .

20'li yaşlardan olan bir birey nerde yaşarsa yaşasın vaktini gereksiz şeylerle harcıyorsa kendini uçuruma götürüyor demektir .

Çoğu genç umutsuz çabalasa bile emeğinin karşılığını alabileceğine inanmıyor . Hayır arkadaşım sen , ben , biz umutsuz olamayız yeni dünya düzenini oluşturacak kişiler bizleriz . Biz iyi , gelişmiş , çalışkan olursak Dünya’da…


12 yıl ortaöğretim sonra üniversite sonuç , çoğu genç işsiz üstüne üstelik bir de COVID-19 belası çıktı . İş sahipleri tecrübesiz diye almadıkları gençleri , bu dönemden sonra sen online eğitimde okumuşsun seni işe alamayız gibi cümleler kurarlarsa şaşırmış olmayız .

Online eğitime de ayrı bir konu açmak gerekir . Eğitimciler sadece slayt okuyup ders işlemeleri , öğrencilerin kamera , mikrofon açmayıp dersi dinlememeleri başlıca sorunlardır . Her iki tarafta bu dönemden oldukça zararlıdır . Bir tarafta öğrenciler hiçbir şey öğrenemiyoruz derken diğer tarafta eğitimciler bilgilerimizi iyi şekilde aktaramıyoruz diye üzüntü duymaktadırlar .

Yusuf Karakus

Zamanın tatlı sert rüzgarlarında çırpınış

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store